Η εμπειρία μας

Οι δυνατότητες του τεχνικού εξοπλισμού και του ανθρώπινου δυναμικού του live-tv καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα ζωντανής κάλυψης κάθε δραστηριότητας και έχουν δοκιμαστεί επί σειρά...